Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 pnwm logo

1. Cele PNWM.

Celem PNWM jest rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży oraz umożliwianie nowych inicjatyw. Służyć ma to poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężaniu uprzedzeń, umożliwiać pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i niemieckiej młodzieży za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.
PNWM pragnie przyczyniać się do swobodnego rozwoju osobowości młodych ludzi oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w społeczeństwie i państwie. We wszystkich projektach wspieranych przez PNWM oczekuje się partnerskiego współdziałania i własnej odpowiedzialności młodzieży. Młodzi ludzie powinni zyskać umiejętność samodzielnego rozwijania powstałych kontaktów, aby przyczyniać się w ten sposób samemu do trwałej współpracy pomiędzy obydwoma krajami.

2. Zadania i formy działalności PNWM.

Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania oraz ścisłego współdziałania młodych Polaków i Niemców. Z tego względu PNWM wspiera różnorodne formy wymiany młodzieży; bezpośrednio - poprzez udostępnianie środków finansowych podmiotom i jednostkom centralnym, jak i pośrednio - poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej na rzecz publicznych i niepublicznych podmiotów wymiany młodzieży.

PNWM wspiera we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach wymianę młodzieży, a także wspólne projekty i współpracę organizacji młodzieżowych, szkół oraz instytucji i organizacji zajmujących się wymianą młodzieży, łącznie z dokształceniem specjalistów w tej dziedzinie.

 

DEUTSCH  POLNISCHES JUGENDWERK

 

1. Ziele des DPJW.

Das DPJW verfolgt das Ziel, den bestehenden Jugendaustausch zu erweitern und zu vertiefen und neue Initiativen zu ermöglichen. Damit sollen das Verständnis füreinander verbessert, Vorurteile überwunden, Versöhnung ermöglicht und die gemeinsame Verantwortung deutscher und polnischer junger Menschen für die Gestaltung der Zukunft eines freien Europa gefördert werden.

Das DPJW will dazu beitragen, dass junge Menschen ihre Persönlichkeit frei entfalten und ihrer Verantwortung in Gesellschaft und Staat gerecht werden. Bei allen Projekten, die das DPJW fördert, wird die partnerschaftliche Mitwirkung und Eigenverantwortung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen erwartet. Die jungen Menschen sollen befähigt werden, die entstandenen Kontakte selbst weiterzuentwickeln, um auf diese Weise eigenständig zu einer dauerhaften Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern beizutragen.

2. Aufgaben und Formen der Tätigkeit des DPJW.

Aufgabe des DPJW ist es, das gegenseitige Kennenlernen und ein enges gemeinsames Handeln deutscher und polnischer junger Menschen zu fördern. Das DPJW unterstützt daher vielfältige Formen des Jugendaustausches. Das DPJW unterstützt den Jugendaustausch unmittelbar durch Zuschüsse an Einzelträger und Zentralstellen und mittelbar durch Information und Beratung nichtöffentlicher und öffentlicher Träger des Jugendaustauschs.

Das DPJW fördert in allen Bereichen und auf allen Ebenen den Austausch junger Menschen und junger Erwachsener sowie gemeinsame Projekte und die Zusammenarbeit von Jugendorganisationen, Schulen und von im Jugendaustausch tätigen Institutionen und Organisationen einschließlich der Weiterbildung der hierfür verantwortlichen Fachkräfte

 


 

Polsko-niemiecka przygoda uczniów naszej szkoły rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy to po spotkaniu dyrektorów szkół średnich powiatutomaszowskiego z samorządem niemieckiego miasta Freudenstadt w landzie Badenia-Wittenbergia, doszło do podpisznia umowy rozpoczynającej wymianę uczniów naszego liceum i szkołą Gewerbl;iche und Hauswitschaftichle schule w Horb a Neckarem. Zasady wymiany zakładały, że grupy uczniów obu szkół będą liczyły około 20 osób. I tak jest też dzisiaj. Nasza wymiana jest jedną z najliczniejszych wymian uczniowskich w Polsce, bo spotyka się razem ok. 50 osób wraz z opiekunami. Od poczatku przyjęliśmy zasadę, że uczniowie polscy i niemieccy przebywają ze sobą przez cały czas pobytu. Razem wyjeżdżają na wycieczki, realizują projekty uczniowskie, grają mecze, grillują, bawią się na dyskotekach itp. To powoduje, że zacieśniają się między nimi więzy koleżeńskie i przyjacielskie. Wspólny pobyt służy szczególnie naszym uczniom, w ćwiczeniu j.niemieckiego, ale też i j.angielskiego. Do chwili obecnej, przez siedem lat współpracy odbyło sie 12 wymian. W ciągu roku odbywała się jedna wymiana w miesiącach, maju bądź czerwcu. w 2009 roku odbyły sie dwie wymiany, w czerwcu i w październiku. Wymiana dostarcza zawsze uczniom niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Stałymi punktami każdego spotkania są wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie miejsc pamięci martyrologii w Polsce i w Niemczech, granie meczów piłki nożnej Polska-Niemcy, ale też meczów uczniów polskich i niemieckich z lokalnymi drużynami sportowymi, przygotowanie wspólnych projektów uczniowskich, np. "Gotowanie polskie i niemieckie", pokazy np."My i Niemcy-stereotypy i wyobrażenia", przygotowanie i drukowanie kalendarzy na cały rok dla wszystkich, wykonywanie albumów z najciekawszych miejsc. Na stałe do programu każdej wymiany wszedł tzw. Dzień Ucznia, w którym uczniowie zabierają swoich kolegów na cały dzień do siebie, mając zapewnić im program dnia, jedzenie i inne atrakcje. Jest to dla uczniów dodatkowe przeżycie, gdyż poznają warunki życia swoich kolegów i są zdani sami na siebie. Nie sposób wyliczyć wszystkich ciekawych miejsc w Polsce i w Niemczech, w których uczniowie byli i zwiedzali. Ale można pokusić się i je chociaż w części wymiwnić. Nasi niemieccy koledzy zwiedzali w Polsce Kraków, Warszawę, obozy koncentracyjne w Oświęcimiu, na Majdanku, obóz zagłady w Bełżcu, zakopane, Zamość, Lublin, Łańcut, zagrodę w Guciowie, przejście graniczne w Hrebennem, zakład mleczarski w Łaszczowie i inne ciekawe miejsca na Roztoczu, chociażby Krasnobród, Susiec. Brali Udział w spływach kajakowych na Tanwi i wieprzu w Obroczy. Nasi uczniowie będąc w Horb wyjeżdżali do niedalekiego Stuttgardu, gdzie zwiedzali Muzeum Mercedesa, byli w Monachium i zwiedzali niedaleko położony obóz koncentracyjny w Dachau, byli w Parlamencie Europejskim w Strasburgu we Francji, nad Jeziorem Bodeńskim i na Wyspie Kwiatów w Szwajcarii, oglądali średniwieczne turnieje rycerskie w Horb. Stałym punktem naszego pobytu w Horb jest wyjazd obu grup na cały dzień do parku rozrywki Europa Park w Rust. Są to niezapomniane atrakcje i przeżycia dla wszystkich. I wiele innych ciekawych miejsc zarówno u nas jak i w Niemczech. W bieżącym 2012 roku byliśmy w Horb w czerwcu i oczekujemy naszych niemieckich przyjaciół we wrześniu.

W dniach 18.09.2012 - 25.09.2012 r. nastąpiła kolejna wymiana młodzieży z naszej szkoły z młodzieżą z Horb. Podczas tej wymiany tradycyjnie już rozegrano mecz piłkarski. Młodzież zwiedziła takie miejsca jak Zamość, Susiec, przejście graniczne w Hrebennem, Przemyśl, Krasiczyn, Oświęcim i Kraków. Spędzano wspólnie czas podczas podróżowania szlakami turystycznymi, podczas spływu kajakowego po  Roztoczu oraz grillowania.

 


Zapraszamy do fotogalerii z wymiany młodzieży

 

Czerwiec 2006 rok - wejście do galerii

Październik 2007 rok - wejście do galerii

Wrzesień 2008 rok - wejście do galerii

Czerwiec 2009 rok - wejście do galerii

Październik 2009 rok - wejście do galerii

Czerwiec 2010 rok - wejście do galerii

Maj 2011 rok - wejście do galerii

Czerwiec 2012 rok - wejście do galerii

Wrzesień 2012 rok - wejście do galerii

Wrzesień 2013 rok - wejście do galerii

Czerwiec  2014 rok - wejście do galerii

Czerwiec  2015 rok - wejście do galerii(1)

Czerwiec  2015 rok - wejście do galerii(2)