Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

Rozdział XII. SYSTEM NAGRADZANIA UCZNIÓW

§ 61

1. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią na poszczególnych poziomach klas, pod-czas uroczystości zakończenia roku szkolnego mogą zostać wyróżnieni:

a. nagrodą książkową lub rzeczową,

b. listem pochwalnym,

c. stypendium Ministra Edukacji Narodowej,

d. stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2. Wybitni sportowcy, finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych oraz uczniowie, którzy włączyli się w życie Szkoły (np. praca w Samorządzie Uczniowskim, Radzie Szkoły), mogą zostać wyróżnieni:

a. dyplomem,

b. medalem,

c. listem pochwalnym,

d. nagrodą książkową lub rzeczową.

3. Osiągnięcia uczniów Szkoły prezentowane są w gablotach na korytarzu Szkoły oraz w kronice szkolnej.