Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

Rozdział I. NAZWA I STATUS SZKOŁY

 

 

§ 1

1. Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie jest szkołą publiczną w strukturę, której wchodzi:

a. Liceum Ogólnokształcące.

b. Liceum Profilowane.

c. Policealne Studium Zawodowe.

2. Organy nadzoru:

a. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łaszczów.

b. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

3. Profil kształcenia :

a. Liceum profilowane: ekonomiczno-administracyjny

b. Liceum ogólnokształcące: ogólny

c. Policealne Studium Zawodowe: informatyczny

4. Cykl kształcenia:

a. Liceum profilowane prowadzi 3-letni cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b. Liceum Ogólnokształcące prowadzi 3-letni cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

c. Policealne Studium Zawodowe prowadzi czterosemestralny cykl kształcenia w oparciu o ramowe plany nauczania ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek wraz z działką przy ulicy Chopina 8 w Łaszczowie.