Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Spis treści

 

 

 

 

Dyrektor ZSP w Łaszczowie

mgr Artur Bednarski - wychowanie fizyczne, nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele dyplomowani:

 1. mgr Aneta Bielecka - język polski, strona internetowa - język polski w liceum,

 2. prof nadzw. dr hab. Marek Bielecki, - edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, etyka,

 3. mgr inż. Joanna Chmielewska-Daczyszyn  - chemia,

 4. mgr Ryszard Daczyszyn - matematyka, informatyka, doradca metodyczny, ekspert ds awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator maturalny CKE, strona internetowa - matematyka w liceum i Platforma Moodle,

 5. mgr Elżbieta Gmitrowicz - geografia,

 6. mgr Bogdan Herda - język angielski,

 7. mgr inż. Aleksandra Jamroż - biologia,

 8. mgr Barbara Kutek - język francuski, język rosyjski, biblioteka,

 9. mgr Mariusz Pasiecznik - wychowanie fizyczne, samoobrona, informatyka,

 10. mgr Iwona Rębisz - historia, wos,

 11. mgr Marta Smaler - język niemiecki,

 12. mgr Mariusz Dziki - zajecia rewalidacyjne,

 13. mgr Jan Drążek - kultura i sztuka,

 14. ks.mgr  Mariusz Konopka - religia,

 

Nauczyciele mianowani:

1. mgr Katarzyna Wronka - matematyka, fizyka

 

Nauczyciele kontraktowi:

 1. mgr Katarzyna Warmińska - wychowanie fizyczne,

Nauczyciele stażyści:

 1. st.chor.sztab.lic.Robert Tama - straż graniczna,
 2. mgr Wioletta Beńko - język niemiecki