Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie

Szkolenia i materiały pomocnicze na szkolnej platformie Moodle:

  1. Informatyka dla klasy 1.
  2. Matematyka dla klasy 1.
  3. Matematyka dla klasy 2.
  4. Matematyka dla maturzystów - matura do 2014 r.
  5. Matematyka dla maturzystów - matura od 2015 r.
  6. Matematyka dla maturzystów - matura poziom rozszerzony.

Link do szkolnej platformy

Administratorem platformy jest Ryszard Daczyszyn